Przejdź do treści

Centralny Układ Kompensacji (CUK)

Dowiedz się co to CUK

Centralny Układ Kompensacji mocy biernej to system, który służy do utrzymania odpowiedniego poziomu mocy biernej w sieci elektroenergetycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku sieci przemysłowych, gdzie znaczne ilości energii elektrycznej są przetwarzane i transportowane.

Moc bierna jest energią, która jest wymagana do utrzymania pola elektromagnetycznego w urządzeniach elektrotechnicznych, takich jak silniki, transformatory i kondensatory.

Sieć elektrotechniczna, która przesyła moc bierną i czynną w centralnym układzie kompensacji mocy biernej CUK

Jednakże, ponieważ moc bierna nie może być wykorzystana do pracy mechanicznej lub do produkcji ciepła, jej obecność w sieci jest niepożądana. Ponadto, nieprawidłowe poziomy mocy biernej mogą powodować szkodliwe skutki, takie jak wzrost strat w przewodach, zmniejszenie wydajności transformatorów i zwiększenie zużycia energii.

Jak zbudowany jest CUK?

Centralny układ kompensacji mocy biernej zbudowany jest w oparciu w sterownik PLC zbierający informacje o pomiarach na przyłączach, konfiguracji sieci elektroenergetycznej i w oparciu o zebrane dane i pomiary automatycznie przypisuje i rozdziela zapotrzebowanie na moc bierną potrzebną do utrzymania wymaganego współczynnika tg fi na przyłączach wykorzystując do tego dostępne kompensatory:

Korzyści z Centralnego Układu Kompensacji

Wprowadzenie centralnego układu kompensacji mocy biernej ma wiele korzyści. Po pierwsze, zmniejsza straty w sieci elektroenergetycznej, co prowadzi do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów. Po drugie, poprawia wydajność urządzeń elektrotechnicznych, takich jak silniki i transformatory, co może prowadzić do dłuższej żywotności tych urządzeń. Po trzecie, zmniejsza się ryzyko awarii w sieci, co zapewnia stabilność i niezawodność zasilania.

W związku z powyższym, centralny układ kompensacji mocy biernej jest coraz częściej stosowany w przemyśle, gdzie zużycie energii elektrycznej jest szczególnie wysokie. Jest to niezbędny element systemów elektroenergetycznych, który pomaga zapewnić niezawodność, wydajność i oszczędność energii.

Jesteś zainteresowany CUKem?

Wdrożenie kompensacji mocy biernej w dużych zakładach przemysłowych to złożony proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i odpowiednich zasobów. Zapraszamy do rozmów z naszymi ekspertami aby dobrać odpowiednie rozwiązanie skoncentrowane na osiągnięciu maksymalnych korzyści z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń zakładu.
    System centralnej kompensacji mocy biernej w skrócie CUK.

    Centralny Układ Kompensacji (CUK)

    CUK – Centralny Układ Kompensacji mocy biernej Centralny układ kompensacji mocy biernej (CUK) to system...