Przejdź do treści

Filtry wyższych harmonicznych

Oscyloskop do badania wyższych harmonicznych

Do czego służą

W dzisiejszych czasach, coraz więcej firm stosuje w swojej infrastrukturze systemy kompensacji mocy biernej w celu zminimalizowania strat energii, a także zwiększenia wydajności urządzeń elektrotechnicznych. Jednym z ważnych elementów takich systemów jest filtr wyższych harmonicznych, który pozwala na redukcję niepożądanych skutków występowania wysokich harmonicznych.

Wysokie harmoniczne powodują wzrost strat w przewodach, zwiększenie zużycia energii i obniżenie wydajności urządzeń elektrotechnicznych. Filtr wyższych harmonicznych w kompensacji mocy biernej służy do redukcji wpływu wysokich harmonicznych na sieć elektroenergetyczną. Filtr ten składa się z zestawu kondensatorów i cewek, które są umieszczone w obudowie i podłączone do sieci. Wprowadzony sygnał przepływa przez filtr, gdzie zastępuje wysokie harmoniczne sygnałem sinusoidalnym o odpowiedniej częstotliwości.

Rodzaje filtrów

Istnieją różne rodzaje filtrów wyższych harmonicznych, w zależności od poziomu harmonicznych i wymagań sieci elektroenergetycznej. Jednym z najczęściej stosowanych jest filtr pasywny, który składa się z kondensatorów i cewek umieszczonych w specjalnie zaprojektowanej obudowie. Filtr ten działa w oparciu o zasadę selektywności częstotliwości, czyli przepuszcza tylko sygnały o niskiej częstotliwości i odcina sygnały o wysokiej częstotliwości.

Kolejnym rodzajem filtrów wyższych harmonicznych są filtry aktywne, które oprócz kondensatorów i cewek, wykorzystują także elektroniczne układy sterujące. Filtry te pozwalają na wykrycie i eliminację wyższych harmonicznych, a także na kompensację mocy biernej i poprawę współczynnika mocy. Filtry aktywne są bardziej zaawansowane technologicznie niż filtry pasywne, ale są również bardziej kosztowne.

Filtry wyższych harmonicznych…

Filtr wyższych harmonicznych w kompensacji mocy biernej jest niezbędnym elementem systemów elektroenergetycznych. Pozwala na redukcję niepożądanych skutków występowania wysokich harmonicznych, takich jak wzrost strat w przewodach czy obniżenie wydajności urządzeń elektrotechnicznych. Filtry wyższych harmonicznych mogą

Jesteś zainteresowany filtrami?

Wdrożenie kompensacji mocy biernej w dużych zakładach przemysłowych to złożony proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i odpowiednich zasobów. Zapraszamy do rozmów z naszymi ekspertami aby dobrać odpowiednie rozwiązanie skoncentrowane na osiągnięciu maksymalnych korzyści z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń zakładu.
    Harmoniczne w sieci energetycznej

    Sieć energetyczna to skomplikowany system, który umożliwia przesyłanie energii elektrycznej z elektrowni do odbiorców końcowych...
    Filtracja wyższych harmonicznych w sieciach elektroenergetycnzych.

    Co to są filtry wyższych harmonicznych

    Filtracja wyższych harmonicznych Filtracja wyższych harmonicznych w kontekście mocy biernej jest istotnym tematem dla wielu...