Przejdź do treści

Farmy fotowoltaiczne

Kompensacja w farmach PV

Wraz z rosnącą popularnością farm fotowoltaicznych na całym świecie, coraz większą uwagę zwraca się na skuteczne zarządzanie mocą w tych instalacjach. Jednym z kluczowych elementów w tym procesie jest kompensacja mocy biernej.

Inżynier z inwestorem na farmie fotowoltaicznej zastanawiają się nad problemem mocy biernej w fotowoltaice

Czym jest moc bierna?

Moc bierna jest to moc, która jest potrzebna do utrzymywania pola magnetycznego w transformatorach, silnikach i innych urządzeniach elektrycznych. Moc bierna nie wykonuje pracy mechanicznej, ale jest niezbędna do prawidłowego działania tych urządzeń. Jest to często porównywane do wody w zbiorniku, która nie wykonuje pracy, ale jest potrzebna do działania turbiny.

Dlaczego kompensacja mocy biernej jest ważna w farmach fotowoltaicznych?

Farmy fotowoltaiczne wykorzystują panele słoneczne do przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Te instalacje zazwyczaj mają duże pojemności i mogą generować duże ilości mocy. Gdy ilość mocy biernych w takich systemach jest zbyt duża, może to prowadzić do wzrostu napięcia, a tym samym do poważnych problemów związanych z przegrzaniem, uszkodzeniem urządzeń i przestojem instalacji. Dodatkowo, przepływ mocy biernych w sieci elektrycznej może powodować straty w przesyłaniu energii.

Jak działa kompensacja mocy biernej?

Baterie kondensatorów są elementem stosowanym w kompensacji mocy biernej w systemach elektroenergetycznych. Dzięki ich zastosowaniu można skutecznie eliminować efekt mocy biernej, co przekłada się na większą efektywność i wydajność systemu. Baterie kondensatorów składają się z połączonych kondensatorów elektrolitycznych lub foliowych, które magazynują i uwalniają energię elektryczną. Stosowanie baterii kondensatorów ma wiele zalet, takich jak wydajność, ekonomiczność i skuteczność w eliminowaniu efektu mocy biernej. Baterie kondensatorów szczególnie sprawdzają się w miejscach, gdzie występuje duża ilość obciążeń o charakterze indukcyjnym, takich jak elektrownie, zakłady przemysłowe, hale produkcyjne, centra handlowe i linie kolejowe. Ich stosowanie pozwala na oszczędności kosztów energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie wydajności urządzeń elektroenergetycznych.

Jakie są korzyści związane z kompensacją mocy biernej w farmach fotowoltaicznych?

Kompensacja mocy biernej w farmach fotowoltaicznych przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Poprawa wydajności systemu poprzez zmniejszenie strat energii i wzrost stabilności napięcia
 • Zwiększenie trwałości urządzeń poprzez zmniejszenie przepięć i spadków napięcia
 • Ograniczenie kosztów energii poprzez zmniejszenie opłat za moc bierną
 • Optymalizacja wykorzystania mocy generowanej przez farmy fotowoltaiczne.
Gruntowa farma fotowoltaiczna

Dlaczego to ważne?

Kompensacja mocy biernej jest niezwykle ważna w farmach fotowoltaicznych, ponieważ pozwala na zmniejszenie ilość mocy biernej w systemie, co skutkuje poprawą wydajności, zwiększeniem trwałości urządzeń, zmniejszeniem kosztów energii i optymalizacją wykorzystania mocy. Dzięki temu farmy fotowoltaiczne są w stanie działać bardziej efektywnie, a także zapewnić stabilność napięcia w sieci elektrycznej.

Jeżeli poszukujesz rozwiązania dla Twojej inwestycji fotowoltaicznej, skontaktuj się z nami, a dobierzemy odpowiednie, które będzie spełniało wszystkie wymogi branżowe w zakresie farm PV. Pozostaw to ekspertom, a Ty zajmij się swoim biznesem!

Zapraszamy do współpracy.

Duża, gruntowa farmach fotowoltaiczna w pełnym słońcu w otoczeniu pól uprawnych

Jesteś zainteresowany kompensacją w fotowoltaice?

Wdrożenie kompensacji mocy biernej w dużych zakładach przemysłowych to złożony proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i odpowiednich zasobów. Zapraszamy do rozmów z naszymi ekspertami aby dobrać odpowiednie rozwiązanie skoncentrowane na osiągnięciu maksymalnych korzyści z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń zakładu.
  SVG/STATCOM dla farm OZE

  Falownik OZE zamiast kompensatora aktywnego SVG/STATCOM? Falowniki (inwertery) OZE z reguły nie są przewidywane do...
  Kompensacja mocy biernej w farmach fotowoltaicznych.

  Kompensacja mocy biernej w farmach fotowoltaicznych

  Kompensacja mocy biernej w fotowoltaice Kompensacja mocy biernej jest ważna w farmach fotowoltaicznych z kilku...

  Ile mocy biernej wytwarza fotowoltaika?

  Ile mocy biernej wytwarza fotowoltaika? Fotowoltaika jest technologią pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego za...

  Czy prosument płaci za moc bierną?

  Czy prosumenci płacą za moc bierną? Prosumenci, czyli osoby, które wytwarzają energię elektryczną za pomocą...
  Instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki

  Czy fotowoltaika generuje moc bierną?

  Fotowoltaika to technologia pozyskiwania energii elektrycznej ze światła słonecznego za pomocą paneli fotowoltaicznych. W przeciwieństwie...