Przejdź do treści

Kompensacja mocy biernej

Sieć elektrotechniczna, przesyłowa energię czynną i bierną za pomocą kabli i słupów.

Kompensacja co to właściwie jest?

Kompensacja mocy biernej to proces polegający na wykorzystaniu urządzeń elektrycznych do zapobiegania strat energii w systemach elektroenergetycznych. Polega na wprowadzeniu do układu elektrycznego mocy biernej, która pozwala na zrównoważenie napięcia i prądu w obwodach.

Moc bierna to energia, która jest wymagana do utrzymania pola elektromagnetycznego w układzie elektrycznym, ale nie jest wykorzystywana do wykonywania pracy mechanicznej lub dostarczania energii elektrycznej do odbiorników. W przypadku niezrównoważenia mocy biernej w obwodzie, może wystąpić tzw. „efekt kondensatora”, czyli pojawienie się dodatkowego napięcia, które przeciąża system i powoduje spadek jego wydajności.

W celu zminimalizowania wpływu mocy biernej na wydajność systemów elektroenergetycznych, stosuje się różne urządzenia kompensacyjne, takie jak kondensatory lub cewki indukcyjne. Kondensatory pochłaniają nadmiar mocy biernej w obwodzie, podczas gdy cewki indukcyjne generują dodatkową moc bierną, aby zrównoważyć napięcie i prąd w systemie.

Kompensacja mocy biernej jest szczególnie ważna w przypadku systemów elektroenergetycznych o dużych obciążeniach, takich jak zakłady przemysłowe czy elektrownie. Właściwe zastosowanie kompensacji mocy biernej pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, poprawę stabilności napięcia w systemie oraz zwiększenie wydajności i żywotności urządzeń elektrycznych.

=

Korzyści

Jedną z najważniejszych zalet kompensacji mocy biernej jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu procesowi systemy elektroenergetyczne są w stanie pracować bardziej wydajnie i oszczędnie, co przekłada się na niższe koszty energii elektrycznej dla użytkowników końcowych. Kompensacja mocy biernej pozwala na redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej, a tym samym zwiększenie zysków przedsiębiorstw.

Kolejną zaletą kompensacji mocy biernej jest poprawa stabilności napięcia w systemach elektroenergetycznych. Kiedy w systemie pojawiają się duże zmiany obciążenia, napięcie może spaść poniżej optymalnego poziomu. Kompensacja mocy biernej pozwala na utrzymanie stabilności napięcia, co wpływa na bezpieczeństwo pracy urządzeń i zwiększa ich żywotność.

Stos monet na tle zegara symbolizujący uzyskane korzyści z wdrożenia kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej ma również pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Dzięki temu procesowi zmniejsza się ryzyko wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektrycznych w pobliżu. Kompensacja mocy biernej pozwala na poprawę jakości energii elektrycznej, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy maszyn i urządzeń.

Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

Nasze rozwiązania

W swojej ofercie posiadamy kilka rozwiązań autorskich układów kompensacji mocy biernej w układach średniego i wysokiego napięcia. Dowiedz się więcej.

Kiedy nastąpi zwrot zainwestowanych pieniędzy w kompensację mocy biernej.

Zwrot z inwestycji w kompensację mocy biernej

Kiedy zwraca się kompensacja mocy biernej? Zwrot inwestycji z tytułu redukcji opłat związanych z mocą...
Poznaj wyzwania i trudności związane z wdrożeniem kompensacji mocy biernej.

Wyzwania związane z kompensacją mocy biernej w przemyśle

Jakie są wyzwania związane z mocą bierną w przemyśle Kompensacja mocy biernej to proces zapobiegania...

W których branżach stosuje się STATCOM?

Branże w których używa się kompensatorów STATCOM Kompensator STATCOM jest urządzeniem stosowanym w elektroenergetyce, które...
Wnętrze szafy układu baterii kondensatorów mocy biernej

Urządzenia do kompensacji mocy biernej

Urządzenia do kompensacji mocy biernej W dzisiejszych czasach, coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji korzysta z...
Kopalnia miedzi, która wykorzystuje kompensację mocy biernej. Rozwiązania dla górnictwa i przemysłu ciężkiego

Układ kompensacji mocy biernej w kopalniach miedzi

Kompensacja mocy biernej w kopalniach miedzi Wdrożenie kompensacji mocy biernej w kopalniach miedzi KGHM Polska...

Typy kompensatorów STATCOM

Rodzaje kompensatorów STATCOM Kompensator STATCOM (Static Synchronous Compensator) to urządzenie wykorzystywane w elektroenergetyce do regulacji...

SVG/STATCOM dla farm OZE

Falownik OZE zamiast kompensatora aktywnego SVG/STATCOM? Falowniki (inwertery) OZE z reguły nie są przewidywane do...

STATCOM – zasada działania?

Jak działa kompensator STATCOM Kompensator STATCOM (SVC – Static Var Compensator with control) to zaawansowane...
System SCADA wykorzystany do kompensacji mocy biernej w przemyśle

Rola systemów SCADA w kompensacji mocy biernej

Do czego są wykorzystywane systemy SCADA w kompensacji mocy biernej? Systemy SCADA (Supervisory Control and...