Przejdź do treści

Kompensacja mocy biernej

Sieć elektrotechniczna, przesyłowa energię czynną i bierną za pomocą kabli i słupów.

Kompensacja co to właściwie jest?

Kompensacja mocy biernej to proces polegający na wykorzystaniu urządzeń elektrycznych do zapobiegania strat energii w systemach elektroenergetycznych. Polega na wprowadzeniu do układu elektrycznego mocy biernej, która pozwala na zrównoważenie napięcia i prądu w obwodach.

Moc bierna to energia, która jest wymagana do utrzymania pola elektromagnetycznego w układzie elektrycznym, ale nie jest wykorzystywana do wykonywania pracy mechanicznej lub dostarczania energii elektrycznej do odbiorników. W przypadku niezrównoważenia mocy biernej w obwodzie, może wystąpić tzw. „efekt kondensatora”, czyli pojawienie się dodatkowego napięcia, które przeciąża system i powoduje spadek jego wydajności.

W celu zminimalizowania wpływu mocy biernej na wydajność systemów elektroenergetycznych, stosuje się różne urządzenia kompensacyjne, takie jak kondensatory lub cewki indukcyjne. Kondensatory pochłaniają nadmiar mocy biernej w obwodzie, podczas gdy cewki indukcyjne generują dodatkową moc bierną, aby zrównoważyć napięcie i prąd w systemie.

Kompensacja mocy biernej jest szczególnie ważna w przypadku systemów elektroenergetycznych o dużych obciążeniach, takich jak zakłady przemysłowe czy elektrownie. Właściwe zastosowanie kompensacji mocy biernej pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, poprawę stabilności napięcia w systemie oraz zwiększenie wydajności i żywotności urządzeń elektrycznych.

=

Korzyści

Jedną z najważniejszych zalet kompensacji mocy biernej jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu procesowi systemy elektroenergetyczne są w stanie pracować bardziej wydajnie i oszczędnie, co przekłada się na niższe koszty energii elektrycznej dla użytkowników końcowych. Kompensacja mocy biernej pozwala na redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej, a tym samym zwiększenie zysków przedsiębiorstw.

Kolejną zaletą kompensacji mocy biernej jest poprawa stabilności napięcia w systemach elektroenergetycznych. Kiedy w systemie pojawiają się duże zmiany obciążenia, napięcie może spaść poniżej optymalnego poziomu. Kompensacja mocy biernej pozwala na utrzymanie stabilności napięcia, co wpływa na bezpieczeństwo pracy urządzeń i zwiększa ich żywotność.

Stos monet na tle zegara symbolizujący uzyskane korzyści z wdrożenia kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej ma również pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Dzięki temu procesowi zmniejsza się ryzyko wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektrycznych w pobliżu. Kompensacja mocy biernej pozwala na poprawę jakości energii elektrycznej, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy maszyn i urządzeń.

Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

Nasze rozwiązania

W swojej ofercie posiadamy kilka rozwiązań autorskich układów kompensacji mocy biernej w układach średniego i wysokiego napięcia. Dowiedz się więcej.

Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

Kompensacja mocy biernej w hucie ZGH z wykorzystaniem dwóch kompensatorów SVG STATCOM

Kompensacja mocy biernej w hucie ZGH z wykorzystaniem dwóch kompensatorów SVG STATCOM Klient: Zakłady Górniczo-Hutnicze...
Kompensowanie mocy biernej w przemysłowych farmach fotowoltaicznych.

Kompensacja mocy biernej w farmach wiatrowych

Farmy wiatrowe, a moc bierna? Kompensacja mocy biernej w farmach wiatrowych to ważny temat, który...
Kompensacja mocy biernej w farmach fotowoltaicznych.

Kompensacja mocy biernej w farmach fotowoltaicznych

Kompensacja mocy biernej w fotowoltaice Kompensacja mocy biernej jest ważna w farmach fotowoltaicznych z kilku...
Cementownia, która wdrożyła system kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej w cementowni

Kompensacja w fabryce cementu Wdrożenie kompensacji mocy biernej w fabryce cementu Lafarge to inwestycja mająca...
Słup sieci elektrotechnicznej, przesyłający energię czynną i bierną

Kompensacja mocy biernej dla SN (średnie napięcie)

Kompensacja mocy biernej na średnim napięciu Projektowanie układów kompensacji mocy biernej dla średniego napięcia jest...
Obrazek ilustruje wpływ redukcji zużycia energii na produkcję CO2. Na górze jest czarna chmura wydobywająca się z kominów z białym napisem CO2. Na dole są wyłączniki symbolizujące włącz/wyłącz emisję CO2 dzięki zastosowaniu kompensacji mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej a białe certyfikaty

Białe certyfikaty i kompensacja mocy biernej Kompensacja mocy biernej to jeden z istotnych elementów, który...
Przedsiębiorstwa z dużą ilością maszyn elektorenergetycznych powinny zainwestować w kompensację mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej – dla kogo?

Kto powinien zainteresować się kompensacją mocy biernej? Firmy, które powinny szczególnie zainteresować się kompensacją mocy...

Kiedy stosować kompensator STATCOM

Kiedy powinno się stosować kompensator STATCOM? Kompensator STATCOM (ang. Static Synchronous Compensator) to zaawansowane urządzenie...
Fabryka z kominami wytwarzającymi duże ilości pary wodnej

Kiedy stosować kompensację mocy biernej w przemyśle

W przemyśle, w którym występują silniki i inne urządzenia elektromechaniczne, często konieczne jest stosowanie kompensacji...