Przejdź do treści

Kompensacja mocy biernej

Sieć elektrotechniczna, przesyłowa energię czynną i bierną za pomocą kabli i słupów.

Kompensacja co to właściwie jest?

Kompensacja mocy biernej to proces polegający na wykorzystaniu urządzeń elektrycznych do zapobiegania strat energii w systemach elektroenergetycznych. Polega na wprowadzeniu do układu elektrycznego mocy biernej, która pozwala na zrównoważenie napięcia i prądu w obwodach.

Moc bierna to energia, która jest wymagana do utrzymania pola elektromagnetycznego w układzie elektrycznym, ale nie jest wykorzystywana do wykonywania pracy mechanicznej lub dostarczania energii elektrycznej do odbiorników. W przypadku niezrównoważenia mocy biernej w obwodzie, może wystąpić tzw. „efekt kondensatora”, czyli pojawienie się dodatkowego napięcia, które przeciąża system i powoduje spadek jego wydajności.

W celu zminimalizowania wpływu mocy biernej na wydajność systemów elektroenergetycznych, stosuje się różne urządzenia kompensacyjne, takie jak kondensatory lub cewki indukcyjne. Kondensatory pochłaniają nadmiar mocy biernej w obwodzie, podczas gdy cewki indukcyjne generują dodatkową moc bierną, aby zrównoważyć napięcie i prąd w systemie.

Kompensacja mocy biernej jest szczególnie ważna w przypadku systemów elektroenergetycznych o dużych obciążeniach, takich jak zakłady przemysłowe czy elektrownie. Właściwe zastosowanie kompensacji mocy biernej pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, poprawę stabilności napięcia w systemie oraz zwiększenie wydajności i żywotności urządzeń elektrycznych.

=

Korzyści

Jedną z najważniejszych zalet kompensacji mocy biernej jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu procesowi systemy elektroenergetyczne są w stanie pracować bardziej wydajnie i oszczędnie, co przekłada się na niższe koszty energii elektrycznej dla użytkowników końcowych. Kompensacja mocy biernej pozwala na redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej, a tym samym zwiększenie zysków przedsiębiorstw.

Kolejną zaletą kompensacji mocy biernej jest poprawa stabilności napięcia w systemach elektroenergetycznych. Kiedy w systemie pojawiają się duże zmiany obciążenia, napięcie może spaść poniżej optymalnego poziomu. Kompensacja mocy biernej pozwala na utrzymanie stabilności napięcia, co wpływa na bezpieczeństwo pracy urządzeń i zwiększa ich żywotność.

Stos monet na tle zegara symbolizujący uzyskane korzyści z wdrożenia kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej ma również pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Dzięki temu procesowi zmniejsza się ryzyko wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektrycznych w pobliżu. Kompensacja mocy biernej pozwala na poprawę jakości energii elektrycznej, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy maszyn i urządzeń.

Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

Nasze rozwiązania

W swojej ofercie posiadamy kilka rozwiązań autorskich układów kompensacji mocy biernej w układach średniego i wysokiego napięcia. Dowiedz się więcej.

Czy prosument płaci za moc bierną?

Czy prosumenci płacą za moc bierną? Prosumenci, czyli osoby, które wytwarzają energię elektryczną za pomocą...
Instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki

Czy fotowoltaika generuje moc bierną?

Fotowoltaika to technologia pozyskiwania energii elektrycznej ze światła słonecznego za pomocą paneli fotowoltaicznych. W przeciwieństwie...
Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

Co to SVG STATCOM?

STATCOM SVG Kompensator SVG STATCOM (ang. Static Synchronous Compensator) to zaawansowane urządzenie służące do kompensacji...
Filtracja wyższych harmonicznych w sieciach elektroenergetycnzych.

Co to są filtry wyższych harmonicznych

Filtracja wyższych harmonicznych Filtracja wyższych harmonicznych w kontekście mocy biernej jest istotnym tematem dla wielu...
System centralnej kompensacji mocy biernej w skrócie CUK.

Centralny Układ Kompensacji (CUK)

CUK – Centralny Układ Kompensacji mocy biernej Centralny układ kompensacji mocy biernej (CUK) to system...
Szafa układu kompensacji mocy biernej ze sterownikiem e2tango z bateriami kondensatorów

Cena kompensatora mocy biernej

kompensator mocy biernej cena Kompensator mocy biernej jest urządzeniem, które służy do regulacji mocy biernych...