Przejdź do treści

SVG STATCOM

Dowiedz się co to kompensator SVG STATCOM

Kompensator SVG STATCOM (ang. Static Synchronous Compensator) to zaawansowane urządzenie służące do kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych. Jego głównym zadaniem jest regulacja napięcia w sieci i poprawa jakości energii elektrycznej.

Współczesne sieci elektroenergetyczne są coraz bardziej skomplikowane i wymagające w zakresie stabilności napięcia i jakości energii elektrycznej. Częste fluktuacje napięcia, zwłaszcza w okresie szczytowym, mogą wpływać negatywnie na działanie urządzeń elektromechanicznych, a w skrajnych przypadkach prowadzić do awarii. Kompensator SVG STATCOM działa jako aktywny filtr mocy biernej, który wykorzystuje technologie elektroniczne do przetwarzania energii elektrycznej.

Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

Budowa kompensatora SVG STATCOM

Kompensator STATCOM składa się z dwóch głównych elementów: konwertera mocy oraz układu sterowania. Konwerter mocy zawiera urządzenia półprzewodnikowe, takie jak tranzystory IGBT (ang. Insulated Gate Bipolar Transistors), które pozwalają na przetwarzanie energii elektrycznej z jednego rodzaju napięcia na inny. Układ sterowania odpowiada za kontrolę pracy konwertera i regulację napięcia w sieci.

Działanie kompensatora SVG STATCOM polega na generowaniu przez niego sygnału prądowego, który jest przesuwany w fazie względem sygnału napięciowego w sieci. Dzięki temu możliwe jest kompensowanie mocy biernej w sieci i utrzymywanie stałego napięcia na zadanym poziomie. Kompensator SVG STATCOM działa szybko i dokładnie, co pozwala na niemal natychmiastową regulację napięcia w sieci w odpowiedzi na zmiany w obciążeniu.

Kompensator SVG STATCOM znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł papierniczy, chemiczny, stalowy i spożywczy. Jest on szczególnie przydatny w przypadku dużych obciążeń, takich jak silniki elektromechaniczne, które wymagają stałego i stabilnego napięcia. Kompensator SVG STATCOM może również poprawić jakość energii elektrycznej w sieci, eliminując zniekształcenia harmoniczne i falowanie napięcia.

SVG STATCOM W PIGUŁCE…

Kompensator STATCOM to urządzenie służące do poprawy jakości napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Jest to aktywny element regulacji napięcia, który w czasie rzeczywistym jest w stanie szybko reagować na zmiany wartości napięcia w sieci, a także na fluktuacje mocy biernej.

Kompensator STATCOM działa poprzez wstrzykiwanie do sieci elektroenergetycznej prądu o zmiennej częstotliwości, który jest przesunięty fazowo względem napięcia sieciowego. W ten sposób możliwe jest utrzymanie stałego poziomu napięcia w sieci, co przekłada się na poprawę jakości zasilania oraz zwiększenie wydajności energetycznej.

Kompensatory STATCOM są stosowane w różnego rodzaju aplikacjach, takich jak sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, elektrownie jądrowe oraz w elektromobilności. Są one także wykorzystywane do optymalizacji przesyłu energii elektrycznej w celu zmniejszenia strat przesyłowych oraz poprawy wydajności systemu.

W sumie, kompensator STATCOM jest kluczowym elementem regulacji napięcia w sieciach elektroenergetycznych, który umożliwia utrzymanie stabilnego i niezawodnego zasilania oraz poprawę wydajności energetycznej.

Karta katalogowa RSVG STATCOM SN (6-35kV)

Jesteś zainteresowany SVG STATCOM?

Wdrożenie kompensacji mocy biernej w dużych zakładach przemysłowych to złożony proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i odpowiednich zasobów. Zapraszamy do rozmów z naszymi ekspertami aby dobrać odpowiednie rozwiązanie skoncentrowane na osiągnięciu maksymalnych korzyści z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń zakładu.
  W których branżach stosuje się STATCOM?

  Branże w których używa się kompensatorów STATCOM Kompensator STATCOM jest urządzeniem stosowanym w elektroenergetyce, które...

  Typy kompensatorów STATCOM

  Rodzaje kompensatorów STATCOM Kompensator STATCOM (Static Synchronous Compensator) to urządzenie wykorzystywane w elektroenergetyce do regulacji...

  STATCOM – zasada działania?

  Jak działa kompensator STATCOM Kompensator STATCOM (SVC – Static Var Compensator with control) to zaawansowane...

  Kiedy stosować kompensator STATCOM

  Kiedy powinno się stosować kompensator STATCOM? Kompensator STATCOM (ang. Static Synchronous Compensator) to zaawansowane urządzenie...

  Ile kosztuje STATCOM?

  Ile kosztuje kompensator STATCOM? Cena kompensatora STATCOM zależy od wielu czynników, takich jak pojemność, parametry...

  Dostawcy kompensatorów STATCOM

  Dostawcy kompensatorów STATCOM Kompensatory STATCOM to coraz popularniejsze rozwiązanie stosowane w systemach elektroenergetycznych na całym...
  Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

  Czym wyróżnia się kompensator STATCOM?

  Czym wyróżnia się kompensator STATCOM? Kompensatory STATCOM (Static Synchronous Compensator) to jedno z najnowocześniejszych urządzeń...
  Wnętrze szafy baterii kondensatorów w rozwiązaniu kompensacji mocy biernej

  Czym się różni STATCOM od baterii kondensatorów?

  Różnice pomiędzy STATCOM a baterią kondensatorów STATCOM i bateria kondensatorów to dwa różne rozwiązania wykorzystywane...
  Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

  Co to SVG STATCOM?

  STATCOM SVG Kompensator SVG STATCOM (ang. Static Synchronous Compensator) to zaawansowane urządzenie służące do kompensacji...