Przejdź do treści

Rola systemów SCADA w kompensacji mocy biernej

  • przez

Do czego są wykorzystywane systemy SCADA w kompensacji mocy biernej?

Systemy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) odgrywają ważną rolę w kompensacji mocy biernej w systemach elektroenergetycznych. Kompensacja mocy biernej polega na dostarczeniu mocy biernej do systemu elektroenergetycznego, aby zapewnić, że moc pozorna (tj. iloczyn prądu i napięcia) jest bliska mocy czynnej (tj. rzeczywistej mocy wykorzystywanej do pracy urządzeń elektrycznych). W przypadku braku kompensacji mocy biernej, moc pozorna może przekroczyć zdolność przesyłową linii elektroenergetycznych, co prowadzi do spadku napięcia i nieefektywnego wykorzystania energii elektrycznej.

System SCADA dla kompensacji mocy biernej.

Systemy SCADA pozwalają na monitorowanie i kontrolowanie procesów w systemach elektroenergetycznych, w tym również na kontrolę kompensacji mocy biernej. Systemy SCADA umożliwiają zbieranie danych na temat parametrów systemu, takich jak napięcie i prąd, oraz umożliwiają zdalne sterowanie urządzeniami, takimi jak kondensatory bierne, które są wykorzystywane do kompensacji mocy biernej. Dzięki systemom SCADA można w czasie rzeczywistym monitorować i kontrolować poziom mocy biernej w systemie elektroenergetycznym, co umożliwia zapobieganie przeciążeniom i utrzymanie stabilności napięcia.

Ponadto, systemy SCADA umożliwiają również zarządzanie energią w czasie rzeczywistym, co umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii. Dzięki zdalnej kontroli i monitorowaniu procesów, systemy SCADA pozwalają na szybką reakcję na awarie, co z kolei zwiększa niezawodność systemu elektroenergetycznego.

Czytaj więcej o systemach kompensacji mocy biernej

Rola systemów SCADA w kompensacji mocy biernej

Do czego są wykorzystywane systemy SCADA w kompensacji mocy biernej? Systemy SCADA (Supervisory…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *