Przejdź do treści

Systemy SCADA dla przemysłu

  • przez

Systemy SCADA dla przemysłu

Wraz z postępem technologicznym i automatyzacją przemysłu, stało się ważne dla firm stosowanie zaawansowanych systemów nadzoru i kontrolowania procesów produkcyjnych. Jednym z najważniejszych narzędzi w tym zakresie są systemy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Co to są systemy SCADA?

Systemy SCADA to zintegrowane narzędzia umożliwiające nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych. Składają się one z kilku komponentów, w tym m.in. czujników, sterowników, modułów komunikacyjnych oraz oprogramowania, które pozwala na zbieranie i przetwarzanie danych oraz podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Jednym z głównych zastosowań systemów SCADA jest monitorowanie parametrów technologicznych, takich jak temperatura, ciśnienie, przepływ czy poziom płynów. Wszystkie te dane są zbierane i analizowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne awarie lub zmiany w procesie produkcyjnym.

Ponadto, systemy SCADA umożliwiają również kontrolowanie procesów produkcyjnych poprzez zdalne sterowanie. Za pomocą interfejsu graficznego użytkownik może wykonywać różne operacje, takie jak włączanie lub wyłączanie urządzeń czy zmiana ustawień parametrów. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zwiększenie efektywności produkcji, ale również zminimalizowanie ryzyka wypadków i awarii.

Warto również podkreślić, że systemy SCADA są bardzo elastyczne i mogą być dostosowane do różnych rodzajów produkcji oraz branż. Oprogramowanie może być łatwo konfigurowane, a dostępne narzędzia umożliwiają m.in. dostosowanie interfejsu graficznego do potrzeb użytkownika.

W dzisiejszych czasach, systemy SCADA stały się standardem w przemyśle, ze względu na swoją skuteczność, niezawodność i łatwość użycia. Pozwalają one na zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych, a także na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz redukcję kosztów.

O roli systemów SCADA w przemyśle

Podsumowując, systemy SCADA to kluczowe narzędzie w dzisiejszym przemyśle, które umożliwia monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie wydajności, poprawa bezpieczeństwa pracy oraz redukcja kosztów, co wpływa na efektywność całej firmy.

Jakie są systemy SCADA dla przemysłu?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów SCADA, z których każdy oferuje specyficzne funkcjonalności i cechy. Poniżej przedstawiam kilka z najpopularniejszych systemów SCADA stosowanych w przemyśle:

Askom ASIX (ASIX.EVO)

System SCADA ASIX to zaawansowane rozwiązanie służące do monitorowania i kontroli procesów przemysłowych. System ten umożliwia zbieranie danych z różnych źródeł, takich jak sensory, maszyny, urządzenia oraz systemy informatyczne, a następnie prezentowanie ich w sposób zrozumiały dla użytkowników.

ASIX oferuje szereg funkcjonalności, w tym:

  • automatyczną archiwizację danych,
  • alarmowanie,
  • raportowanie,
  • dostęp zdalny,
  • integrację z innymi systemami.

System ASIX pozwala na tworzenie rozbudowanych interfejsów wizualizacyjnych, które pozwalają na kontrolę i zarządzanie procesami przemysłowymi w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operatorzy i inżynierowie mogą na bieżąco monitorować stan procesów oraz podejmować szybkie decyzje w przypadku wystąpienia awarii lub innego problemu.

ASIX jest łatwy w obsłudze i konfiguracji, dzięki czemu może być dostosowany do potrzeb różnych sektorów przemysłowych. System ten jest także bardzo skalowalny, co pozwala na rozbudowę wraz ze wzrostem potrzeb i rozwojem produkcji.

COPA-DATA Zenon

COPA-DATA Zenon to system SCADA, który służy do monitorowania i kontroli procesów przemysłowych. System ten oferuje zaawansowane funkcjonalności, które pozwalają na zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych przemysłowych w sposób efektywny i wydajny.

Zenon umożliwia szybkie i łatwe zbieranie danych z różnych źródeł, w tym z sensorów, maszyn oraz systemów informatycznych. System ten zapewnia także możliwość integracji z innymi systemami, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z danych z różnych źródeł jednocześnie.

Zenon oferuje również funkcjonalność wizualizacji danych, dzięki której użytkownicy mogą monitorować procesy przemysłowe w czasie rzeczywistym oraz podejmować szybkie decyzje w przypadku wystąpienia awarii lub innego problemu.

System ten jest łatwy w obsłudze oraz konfiguracji, co pozwala na dostosowanie go do potrzeb różnych sektorów przemysłowych. Zenon jest także bardzo skalowalny, dzięki czemu może być rozbudowywany wraz ze wzrostem potrzeb i rozwojem produkcji.

ICONICS Suite (GENESIS64)

ICONICS to amerykański system SCADA, który zapewnia kompleksowe rozwiązania do monitorowania i kontrolowania procesów przemysłowych. System ten oferuje zaawansowane funkcjonalności, takie jak zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie danych przemysłowych w celu zwiększenia wydajności i efektywności produkcji.

ICONICS umożliwia łatwe zbieranie danych z różnych źródeł, w tym z sensorów, maszyn oraz systemów informatycznych, dzięki czemu użytkownicy mogą kontrolować i monitorować swoje procesy przemysłowe w czasie rzeczywistym. System ten oferuje także szeroki zakres narzędzi wizualizacyjnych, które pozwalają na łatwe analizowanie danych oraz podejmowanie decyzji w oparciu o nie.

System ICONICS jest łatwy w obsłudze oraz konfiguracji, dzięki czemu może być dostosowany do potrzeb różnych sektorów przemysłowych. System ten zapewnia także możliwość integracji z innymi systemami, co umożliwia użytkownikom korzystanie z danych z różnych źródeł jednocześnie.

ICONICS oferuje również wiele funkcjonalności, takich jak alarmowanie, raportowanie, automatyczne archiwizowanie danych, dostęp zdalny, dzięki którym użytkownicy mogą skutecznie monitorować i kontrolować swoje procesy prFramework MOLOS.CLOUD zapewnia wszystkie niezbędne komponenty pozwalające na szybkie, tanie oraz efektywne podłączanie strumieni danych z maszyn, robotów oraz infrastruktury OT do chmury Microsoft Azure. Tworzenie graficznej reprezentacji procesów i ich analitykę oraz zdalne monitorowanie za pośrednictwem aplikacji przeglądarkowej i mobilnej z opóźnieniem dostępu do pomiarów bieżących na poziomie zaledwie 1 sekundy.zemysłowe oraz podejmować szybkie decyzje w przypadku awarii lub innych problemów.

MOLOS.CLOUD (web SCADA)

MOLOS.CLOUD to system typu web-SCADA. Działa w chmurze w przeglądarce internetowej i w aplikacji na smartphone. Framework MOLOS.CLOUD zapewnia wszystkie niezbędne komponenty pozwalające na szybkie, tanie oraz efektywne podłączanie strumieni danych z maszyn, robotów oraz infrastruktury OT do chmury Microsoft Azure. Tworzenie graficznej reprezentacji procesów i ich analitykę oraz zdalne monitorowanie za pośrednictwem aplikacji przeglądarkowej i mobilnej z opóźnieniem dostępu do pomiarów bieżących na poziomie zaledwie 1 sekundy.

Ignition SCADA

Ignition SCADA to nowoczesny system monitorowania i kontroli procesów przemysłowych. System ten oferuje zaawansowane funkcjonalności, takie jak zbieranie, przetwarzanie i wizualizacja danych przemysłowych w czasie rzeczywistym, co umożliwia użytkownikom szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji.

Siemens WinCC

To jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań SCADA na świecie. Posiada ono szeroki zakres funkcjonalności, które pozwalają na zarządzanie i kontrolowanie różnego rodzaju procesów przemysłowych.

AVEVA (dawniej Wonderware) InTouch

Jest to kolejny popularny system SCADA, oferujący zaawansowane funkcje wizualizacji i kontrolowania procesów produkcyjnych. Jest łatwy w obsłudze i posiada elastyczne narzędzia konfiguracyjne.

GE iFIX

To zaawansowany system SCADA, oferujący wiele różnych funkcji, takich jak interfejsy graficzne, narzędzia analityczne oraz zdalne sterowanie procesami. Jest bardzo skalowalny i może być stosowany zarówno w małych, jak i dużych instalacjach przemysłowych.

Schneider Electric Vijeo Citect

To system SCADA, który oferuje zaawansowane funkcje zarządzania i monitorowania procesów produkcyjnych. Posiada wiele narzędzi analitycznych oraz jest bardzo elastyczny i łatwy w konfiguracji.

Honeywell Experion PKS

To system SCADA dla przemysłu, który oferuje zaawansowane funkcje kontroli procesów produkcyjnych. Posiada szeroki zakres narzędzi analitycznych i sterujących, które pozwalają na zwiększenie wydajności produkcji.

Wybór przemysłowego systemu SCADA

Warto podkreślić, że wybór odpowiedniego systemu SCADA zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj przemysłu, rodzaj procesów produkcyjnych czy wymagania dotyczące integracji z innymi systemami. Przed dokonaniem wyboru warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i wybrać system, który będzie najlepiej dopasowany do specyfiki działalności firmy. W doborze odpowiedniego przemysłowego systemu SCADA może pomóc firma REDNT S.A. z Katowic, która specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów wizualizacji i automatyki dla każdego sektora w przemyśle. REDNT posiada doświadczenie praktyczne ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami SCADA powszechnie używanymi i wymienionymi powyżej co gwarantuje elastyczność i indywidualne podejście do specyfiki Klienta.

REDNT i systemy SCADA do kompensacji mocy biernej

Warto wspomnieć, że w ponad 16 letniej działalności firmy REDNT w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywania systemów SCADA w przemyśle, w przedsiębiorstwie powstała dedykowana komórka zajmująca się Centralnymi Układami Kompensacji Mocy Biernej (System CUK). Dział specjalizuje się w kompleksowej kompensacji mocy biernej, która zawiera między innymi dedykowany system SCADA zarządzający kompensacją.

Systemy SCADA wykorzystywane w kompensacji mocy biernej służą do monitorowania i kontrolowania poziomu mocy biernej w systemie zasilania. Kompensacja mocy biernej polega na dostarczeniu do sieci dodatkowej mocy biernej o przeciwnym znaku do tej, która powstaje w urządzeniach elektrycznych. Dzięki temu można zmniejszyć straty energii elektrycznej, zwiększyć wydajność systemu zasilania oraz zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

W systemach SCADA do kompensacji mocy biernej wykorzystywane są przede wszystkim moduły automatycznej kompensacji mocy biernej (np. system CUK), które sterują pracą urządzeń kompensujących mocy biernej, takich jak kondensatory bierne i inne. Moduły CUK pozwalają na automatyczne włączanie i wyłączanie kondensatorów biernej w zależności od potrzeb, co pozwala na utrzymywanie stałego poziomu mocy biernej w systemie zasilania.

Dodatkowo, systemy SCADA do kompensacji mocy biernej umożliwiają monitorowanie poziomu mocy biernej, co pozwala na szybkie wykrycie i identyfikację problemów związanych z niedoborem lub nadmiarem mocy biernej. Dzięki temu można szybko podjąć odpowiednie kroki, aby wyeliminować te problemy i zapewnić stabilność systemu zasilania.

W systemach SCADA do kompensacji mocy biernej stosowane są także różnego rodzaju algorytmy sterujące, które umożliwiają optymalizację pracy urządzeń kompensujących mocy biernej. Algorytmy te wykorzystują informacje o poziomie mocy biernej oraz o stanie pracy urządzeń w sieci zasilającej i na tej podstawie podejmują decyzje dotyczące włączania lub wyłączania kondensatorów biernej.

Podsumowując, systemy SCADA do kompensacji mocy biernej umożliwiają skuteczne zarządzanie mocy biernej w systemie zasilania, co przyczynia się do poprawy wydajności i stabilności tego systemu oraz pozwala na oszczędność energii elektrycznej.

Więcej o REDNT S.A.

Czytaj więcej o systemach SCADA w energetyce

Systemy SCADA dla przemysłu

Systemy SCADA dla przemysłu Wraz z postępem technologicznym i automatyzacją przemysłu, stało się…

Rola systemów SCADA w kompensacji mocy biernej

Do czego są wykorzystywane systemy SCADA w kompensacji mocy biernej? Systemy SCADA (Supervisory…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *