Przejdź do treści

Jednostka mocy biernej

  • przez

Moc bierna – jednostka

Jednostką używaną do określania mocy biernej jest var. Ta jednostka jest powszechnie stosowana w elektryce i elektronice, a szczególnie w kontekście optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej.

Moc bierna jest to moc, która nie wykazuje rzeczywistego przepływu energii elektrycznej, ale jest związana z przepływem energii elektrycznej między źródłem a odbiornikiem. Moc bierna jest jednym z elementów tzw. trójkąta mocy, który składa się z mocy czynnej, biernej i pozornej. Wartość mocy biernych wyrażana jest w varach.

Zdjęcie przedstawia studenta fizyki uczące się zagadnień z elektrotechniki na tle tablicy z wzorami i jednostkami mocy biernej.

Jednym z najważniejszych zastosowań varów jest kompensacja mocy biernej w zakładach przemysłowych. Kompleksowe rozwiązania z zakresu przemysłowej kompensacji mocy biernej pozwalają na zoptymalizowanie wykorzystania energii elektrycznej, poprawę stabilności pracy maszyn i urządzeń oraz obniżenie kosztów związanych z przepłacaniem za energię elektryczną.

Warto zaznaczyć, że moc bierna nie jest zwykle wykorzystywana do wykonywania pracy, ale jej obecność jest konieczna w celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Bez właściwej kompensacji mocy biernej, źródła zasilania muszą pracować ciężej, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii i wyższych rachunków za prąd.

Współczesne urządzenia elektroniczne wymagają dokładnej kontroli mocy biernej. W przypadku nieprawidłowego ustawienia mocy biernej, urządzenia te mogą ulec uszkodzeniu, co prowadzi do zwiększonych kosztów naprawy lub konieczności wymiany sprzętu. Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystywać właściwe jednostki do określania mocy biernej, takie jak var.

Czytaj więcej o mocy biernej

SVG/STATCOM dla farm OZE

Falownik OZE zamiast kompensatora aktywnego SVG/STATCOM? Falowniki (inwertery) OZE z reguły nie są…

STATCOM – zasada działania?

Jak działa kompensator STATCOM Kompensator STATCOM (SVC – Static Var Compensator with control)…

Typy kompensatorów STATCOM

Rodzaje kompensatorów STATCOM Kompensator STATCOM (Static Synchronous Compensator) to urządzenie…

Ile kosztuje STATCOM?

Ile kosztuje kompensator STATCOM? Cena kompensatora STATCOM zależy od wielu czynników, takich jak…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *