Przejdź do treści

Moc czynna, bierna i pozorna

  • przez

Moc czynna, bierna i pozorna

W dziedzinie elektrotechniki pojęcia mocy czynnej, biernej i pozornej mają kluczowe znaczenie w zrozumieniu procesów zachodzących w obwodach elektrycznych. Każda z tych form mocy odnosi się do określonych właściwości obwodów i jest istotna z punktu widzenia efektywności energetycznej i wydajności systemów elektrycznych.

Tablica ze wzorami matematycznymi

Moc czynna

Moc czynna jest to energia elektryczna, która jest rzeczywiście pobierana przez odbiornik i wykorzystywana do wykonania pracy, takiej jak np. obrót silnika elektrycznego, grzanie elementów grzewczych, itp. Moc czynna jest mierzona w jednostkach watów (W) i reprezentuje rzeczywistą wartość mocy, która jest dostarczana przez źródło zasilania do odbiornika.

Moc bierna

Moc bierna to energia elektryczna, która jest magazynowana przez kondensatory lub cewki w obwodzie elektrycznym. Moc bierna nie jest bezpośrednio wykorzystywana do wykonania pracy, ale jest potrzebna do utrzymywania pola elektromagnetycznego w układzie elektrycznym. Moc bierna jest mierzona w jednostkach varów (VAr) i jest wykorzystywana do kompensacji mocy biernej w obwodach elektrycznych.

Moc pozorna

Moc pozorna to suma mocy czynnej i biernej w obwodzie elektrycznym. Moc pozorna jest mierzona w jednostkach voltamperów (VA) i jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z sumy kwadratów mocy czynnej i biernej. Moc pozorna reprezentuje całkowitą moc pobieraną przez odbiornik, w tym zarówno moc rzeczywiście wykorzystaną do wykonania pracy, jak i moc magazynowaną w kondensatorach i cewkach.

W praktyce, mimo że moc pozorna jest największa, to istotna jest moc czynna, ponieważ to ona odpowiada za faktyczne wykorzystanie energii elektrycznej do pracy. Dlatego, dla poprawy wydajności i efektywności systemów elektrycznych, konieczne jest kompensowanie mocy biernej w celu zmniejszenia całkowitej mocy pobieranej przez odbiornik.

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej jest realizowana poprzez zastosowanie kondensatorów lub cewek kompensacyjnych. Kondensatory są wykorzystywane do redukcji mocy biernej w przypadku, gdy obwód zawiera dużo indukcyjności (cewek). Cewki natomiast stosuje się w celu redukcji mocy biernej w przypadku, gdy obwód zawiera dużo pojemności (kondensatorów).

Moc czynna, bierna i pozorna w skrócie

Podsumowując, moc czynna, bierna i pozorna są trzema różnymi pojęciami w dziedzinie elektrotechniki, które mają kluczowe znaczenie w zrozumieniu procesów zachodzących w obwodach elektrycznych. Moc czynna jest wykorzystywana do wykonania pracy, moc bierna jest potrzebna do utrzymywania pola elektromagnetycznego, natomiast moc pozorna reprezentuje całkowitą moc pobieraną przez odbiornik, w tym zarówno moc wykorzystaną do pracy, jak i moc magazynowaną w kondensatorach i cewkach.

Czytaj więcej o mocy biernej

SVG/STATCOM dla farm OZE

Falownik OZE zamiast kompensatora aktywnego SVG/STATCOM? Falowniki (inwertery) OZE z reguły nie są…

STATCOM – zasada działania?

Jak działa kompensator STATCOM Kompensator STATCOM (SVC – Static Var Compensator with control)…

Typy kompensatorów STATCOM

Rodzaje kompensatorów STATCOM Kompensator STATCOM (Static Synchronous Compensator) to urządzenie…

Ile kosztuje STATCOM?

Ile kosztuje kompensator STATCOM? Cena kompensatora STATCOM zależy od wielu czynników, takich jak…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *