Przejdź do treści

Moc bierna

Przemysłowa rozdzielnia elektryczna z kablami rozpływowymi w której płynie moc czynna i bierna.

Moc bierna jest jednym z podstawowych pojęć w elektrotechnice, które jest niezbędne do zrozumienia działania układów elektrycznych oraz do projektowania i optymalizacji sieci elektroenergetycznych. Moc bierna jest pojęciem abstrakcyjnym, które opisuje pewne zachowanie elementów elektrycznych, ale nie ma ona bezpośredniego odzwierciedlenia w świecie fizycznym. Dowiedzmy się zatem czym jest moc bierna oraz jakie ma zastosowania w praktyce.

Moc bierna – co to jest?

Moc bierna jest jednym z trzech rodzajów mocy elektrycznej (obok mocy czynnej i pozornej), której jednostką jest var (Volt-Ampere-Reactive). Moc bierna opisuje reakcję elementów elektrycznych na zmiany napięcia lub prądu, które nie przyczyniają się do bezpośredniej pracy urządzenia, ale wpływają na jego właściwości. Innymi słowy, moc bierna opisuje pobór mocy przez elementy pasywne (takie jak kondensatory i cewki), które magazynują energię w polach elektrycznych i magnetycznych.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa moc bierna, warto porównać ją do mocy czynnej. Moc czynna jest to energia, która jest rzeczywiście wykorzystywana przez urządzenia elektryczne do pracy (na przykład do przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną w silnikach elektrycznych). Moc pozorna jest natomiast sumą mocy czynnej i biernych, które są potrzebne do utrzymania napięcia i prądu w układzie. Moc bierna jest wynikiem zjawisk zachodzących w elementach elektrycznych, takich jak przesunięcie fazowe między prądem a napięciem, czy opory prowadzące do utraty mocy.

Sieć przesyłowa średniego napięcia. Słupy i maszty elektrotechniczne.
Zdziwiona kobieta, która zastanawia się dlaczego moc bierna może być problematyczna?

Dlaczego jest problematyczna?

Moc bierna w systemach elektroenergetycznych może być problematyczna z kilku powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że moc bierna jest generowana przez odbiorniki, ale nie jest ona wykorzystywana do pracy mechanicznej lub dostarczania energii elektrycznej do urządzeń. Oznacza to, że część energii w systemie jest tracona, co zwiększa koszty i obniża wydajność systemu.

Kolejnym problemem związanym z mocą bierną jest tzw. „efekt kondensatora”. Polega to na tym, że w przypadku braku zrównoważenia mocy biernych w obwodzie, może pojawić się nadmiar mocy biernych, co prowadzi do wzrostu napięcia i prądu. Efekt ten jest szczególnie niebezpieczny w przypadku dużych obciążeń, takich jak elektrownie czy zakłady przemysłowe, ponieważ może prowadzić do uszkodzenia urządzeń elektrycznych i spadku wydajności systemu

Innym problemem związanym z mocą bierną jest fakt, że może ona prowadzić do spadku napięcia w systemie. Jeśli w obwodzie występuje duża ilość mocy biernych, to może to powodować spadki napięcia, co wpływa na działanie urządzeń elektrycznych i obniża ich wydajność. Ponadto, spadki napięcia mogą prowadzić do awarii w systemie elektroenergetycznym, co zwiększa ryzyko utraty energii i uszkodzenia urządzeń.

Czytaj dalej co możemy dla Ciebie zrobić…

Jak rozwiązać problem?

W celu minimalizacji problemów związanych z mocą bierną, stosuje się różne rozwiązania, takie jak kompensacja mocy biernej. Dzięki stosowaniu odpowiednich urządzeń kompensacyjnych, można zminimalizować straty energii i zapobiec problemom związanym z nadmiarem mocy biernych w systemie elektroenergetycznym.

Sieć elektrotechniczna. Słupy przesyłowe na średnie napięcie.
System SCADA wykorzystany do kompensacji mocy biernej w przemyśle

Rola systemów SCADA w kompensacji mocy biernej

Do czego są wykorzystywane systemy SCADA w kompensacji mocy biernej? Systemy SCADA (Supervisory Control and...
Analiza faktur VAT za energię elektryczną pod kątem opłat za moc bierną

Reklamacja rachunku za energię u dostawcy prądu

Błędnie wyliczana faktura za prąd W dzisiejszych czasach, energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania praktycznie...
Tablica ze wzorami matematycznymi

Moc czynna, bierna i pozorna

Moc czynna, bierna i pozorna W dziedzinie elektrotechniki pojęcia mocy czynnej, biernej i pozornej mają...
Sieć przesyłowa energii elektrycznej na średnim napięciu

Moc bierna a kogeneracja

Moc bierna jest jednym z kluczowych pojęć w energetyce, a jej rola w układach kogeneracji...
Urządzenie kompensator mocy biernej typu SVG STATCOM w przemyśle.

Kompensacja mocy biernej w hucie ZGH z wykorzystaniem dwóch kompensatorów SVG STATCOM

Kompensacja mocy biernej w hucie ZGH z wykorzystaniem dwóch kompensatorów SVG STATCOM Klient: Zakłady Górniczo-Hutnicze...
Kompensowanie mocy biernej w przemysłowych farmach fotowoltaicznych.

Kompensacja mocy biernej w farmach wiatrowych

Farmy wiatrowe, a moc bierna? Kompensacja mocy biernej w farmach wiatrowych to ważny temat, który...
Kompensacja mocy biernej w farmach fotowoltaicznych.

Kompensacja mocy biernej w farmach fotowoltaicznych

Kompensacja mocy biernej w fotowoltaice Kompensacja mocy biernej jest ważna w farmach fotowoltaicznych z kilku...
Cementownia, która wdrożyła system kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej w cementowni

Kompensacja w fabryce cementu Wdrożenie kompensacji mocy biernej w fabryce cementu Lafarge to inwestycja mająca...
Słup sieci elektrotechnicznej, przesyłający energię czynną i bierną

Kompensacja mocy biernej dla SN (średnie napięcie)

Kompensacja mocy biernej na średnim napięciu Projektowanie układów kompensacji mocy biernej dla średniego napięcia jest...